Nordlysgrotta – Gyldendal (naturfag, nordlys, problemløsning)
De tre brønnene – Gyldendal (matematikk, sannsynlighet, problemløsning)
Det magiske lykkehjulet – Gyldendal (matematikk, sannsynlighet, problemløsning)
Tempelporten – Gyldendal (matematikk, funksjoner, problemløsning)
Arealnøtt – Gyldendal (matematikk, geometri, problemløsning)